אני החתום/ה מטה מבקש/ת בזה להצטרף לעמותה "האגודה הישראלית לסיעוד קנאביס
רפואי", עמותה רשומה מס' 580661221 .

נא לבצע העברה בנקאית של 100 ש"ח עבור חברות בעמותה בשנת 2023
חשבון על שם  האגודה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי
בנק מזרחי סניף 419
חשבון מס' 202539