הצטרפות לעמותה

אני החתום/ה מטה מבקש/ת בזה להצטרף לעמותה “האגודה הישראלית לסיעוד קנאביס
רפואי”, עמותה רשומה מס’ 580661221 .

את הצ’ק יש לרשום לכבוד העמותה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי (ע”ר)
הסכום לשנה הינו 150₪

סגירת תפריט
דילוג לתוכן